fbpx
Skip to content
AKRIKHIN is one of the leading russian pharmaceutical companies

AKRIKHIN produces effective, affordable and high quality medicines in the most popular therapeutic areas in Russia

The company is in the top 5 leading local pharmaceutical producers by sales on the Russian market showing the significant growth and development rates.

akrikhin

The company’s portfolio includes about 200 products, more than 100 of them are produced at the manufacturing facility in Moscow region.

Our drugs are related to the most essential pharmacotherapeutic groups – tuberculosis, diabetes, dermatology, cardiology, neurology, gynecology, etc. and produced in total compliance with the GMP standards. 45% of products in company’s sales volume are included in the Essential Drugs List.

Previous
Next

Akrikhin is one of few Russian producers to have its own Research and Development (R&D) Center. This is a research, analysis and technological center with the very latest technical equipment and analytical instruments. The center’s main focus is generics. Taking into consideration the highly competitive generics market, Akrikhin is concentrated on developing advanced generics and also new forms of known combinations (so called “generic plus” versions). During 2014-2015 within the framework of the import substitution program the company has brought 10 products to the market.

Akrikhin manufacturing facility is a modern complex located on 36 hectares land plot, 20 km from Moscow. The facility comprises of two workshops producing finished pharmaceutical products: solid & semi-solid finished dosage forms. Production volumes are more than 80 mln packs per year. In 2011-2017 the company has realized a largescale investment program of modernization of manufacturing facility with total investments about 50 mln $.

About 1500 people work at Akrikhin, more that 800 of them are based at the manufacturing facility and 500 present company’s field force in 63 regions of Russia.

News from AKRIKHIN

การทำประกันรถยนต์เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องรถยนต์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยประกันรถยนต์เป็นการโอนความเสี่ยงจากเจ้าของรถไปยังบริษัทประกันภัย ที่สามารถช่วยในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การวางแผนที่ดีในการทำประกันรถยนต์สามารถช่วยให้คุณได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมในกรณีฉุกเฉินและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ควรพิจารณาการทำประกันรถยนต์อย่างไรบ้าง ?

ประกันรถยนต์เป็นการปกป้องรถยนต์ของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของอุบัติเหตุ การถูกขโมยหรือการเสียหายจากเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ยังสามารถช่วยในการคุ้มครองค่าเสียหายต่อรถยนต์ของคู่กรณีในกรณีที่คุณต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียหายรถยนต์ของคู่กรณี การเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะสม การเปรียบเทียบราคาและบริการ คุณควรเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบราคาและบริการของบริษัทประกันภัยหลาย ๆ แห่งเพื่อหาข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ตรวจสอบบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความนิยมในวงการประกันรถยนต์ เงื่อนไขและข้อจำกัด อ่านเงื่อนไขและข้อจำกัดของกรมธรรม์อย่างรอบคอบ เช่น คุณสมบัติของการรับความคุ้มครอง รายละเอียดของความคุ้มครอง และข้อจำกัดในการเรียกร้องค่าเสียหาย ระดับความคุ้มครองที่เหมาะสม ควรเลือกเงินคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความต้องการของคุณ ไม่ควรเลือกเงินคุ้มครองที่ต่ำเกินไปเพื่อประหยัดเงิน เนื่องจากอาจไม่เพียงพอในกรณีฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตรวจสอบบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่บริษัทประกันภัยให้บริการ เช่น บริการช่วยเหลือถนน เคลมออนไลน์ และบริการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน การตรวจสอบประวัติการทำประกันภัย คุณควรตรวจสอบประวัติการทำประกันภัยของบริษัทประกันภัย รวมถึงการทำประกันของคนอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทเหล่านั้นมาก่อนที่จะตัดสินใจ ราคาและความคุ้มครอง ประกันรถยนต์มีราคาและความคุ้มครองที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความต้องการของแต่ละบุคคล การเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับคุณเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากมันมีผลต่อการปกป้องรถยนต์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกันรถยนต์เป็นการปกป้องรถของคุณจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจในการขับขี่และใช้งานรถยนต์ของคุณได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็คือ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ควรพิจารณาการทำประกันรถยนต์อย่างไรบ้างที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้นั่นเอง ทั้งนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ควรพิจารณาการทำประกันรถยนต์อย่างไรบ้างเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

The post ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ควรพิจารณาการทำประกันรถยนต์อย่างไรบ้าง ? appeared first on GMP News.

ในปัจจุบันนี้เรื่องของโรคกระเพานั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญกับเราเองอย่างมากมายที่สุดเลยที่เราก็จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆเพราะว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนั้นจะเกิดจากระบบทางเดินอาหารที่เราสามารถที่จะพบได้บ่อยในปัจจุบันซึ่งสาเหตุเกิดจากคนเรารับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือมรพฤติกรรมในการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วย

ซึ่งในเรื่องของการเกิดโรคกระเพาะนั้นส่วนมากจะมีอาการเป็นๆหายๆอย่างมากเลยซึ่งเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆด้วยเพราะว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนั้นก็อาจจะเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ถ้าหากเราปล่อยไว้นานๆ

และก็อาจจะเกิดในส่วนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อีกเหมือนกันและสาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อแบบคทีเรียเอชไพโลไร การรับประทานยาแก้อักเสบหรือแก้ปวดเช่นเอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน สาเหตุแนๆก็จะเกิดจากการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์นั้นเอง

อาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบในแต่ละรายนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงหากเกิดขึ้นเป็นสัปดาห์ก็ควรที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อนำยามาทานด้วยนั้นเองและโรคกระเพาะอาหารนั้นก็จะมีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ตื้อ จุก รู้สึกไม่สบายช่องท้องส่วนบน ท้องอืด เรอบ่อย ปวดท้องก่อนหรือหลังรับประทานอาหารด้วย

เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหารให้มากๆด้วยเพราะยิ่งเราได้ให้ความสนใจกับเรื่องของกระเพาะอาหารแล้วก็จะดีต่อตัวเราเองอย่างมากมายที่สุดด้วยและเราก็จะได้ไม่ต้องมาปวดท้องกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารอีกด้วย

การดูแลตัวเองนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่าละเลยหรือมองข้ามผ่านไปเลยก็จะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะการที่เราไม่เจ็บป่วยเลยนั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองได้อย่างมากมายด้วย

และในการที่เราเป็นโรคกระเพาะนั้นเราก็ควรที่จะต้องทานยาด้วยเพราะยิ่งเราได้ทานยาได้แล้วนั้นก็จะส่งผลที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นไม่ต้องเกิดการปวดท้องอีกด้วยและหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของโรคกระเพาะอาหารแล้วก็จะดีต่อตัวเราเองอย่างมากมายเลย

การทานอาหารให้ตรงเวลานั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่จะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขที่สุดและแน่นอนว่าเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านไปเลยจึงจะส่งผลที่ดีให้กับตัวเราเองได้เป็นอย่างยิ่งด้วย

The post โรคกระเพาะมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง appeared first on GMP News.

ในปัจจุบันนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างมากมายด้วยจึงจะยิ่งดีเพราะว่าในเรื่องของโรคนี้นั้นส่วนมากก็จะมากับหน้าฝนเพราะการที่จะเกิดโรคนี้ได้นั้นจะต้องมากับอากาศ สิ่งของที่เราไปจับมาแล้วไม่ได้ทำการล้างมือด้วย

ซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนมากโรคนี้จะเป็นในเด็กดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดให้มากๆด้วยเพราะยิ่งเราได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เราไม่เกิดในเรื่องของโรคมือเท้าปากได้อีกด้วยและในโรคนี้นั้นก็จะมีแผลในปาก ผื่นเม็ดขึ้นตามตัว ฝ่าเท้าซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเด็กจะทรมานมากเพราะเจ็บปาก กินข้าวไม่ค่อยลงด้วยซึ่งเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างมากมายด้วยจึงจะยิ่งดีและหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของโรคมือเท้าปากแล้วเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มนั้นเอง

อาการของโรคมือเท้าปากนั้นจะเป็นอยู่สองถึงสามวัน โดยจะมีไข้สูง38-39องศาเซลเซียสเป็นอาการนำก่อนจึงมีอาการอื่นๆตามมาอาจจะเจ็บคอ ไอ มีแผลร้อนในในปาก มีการอักเสบที่จะทำให้เรานั้นยิ่งเกิดความอึดอัดได้อย่างยิ่งด้วยและนอกจากนี้ยังมีการอักเสบตามบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้าด้วยซึ่งโรคนี้ถ้าหากเป็นในรายที่เด็กเป็นหนักนั้นก็จะได้แก่เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกซึ่งถ้าหากเด็กมีอาการซึมแล้วนั้น พูดจาไม่รู้เรื่องต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่าละเลยหรือมองข้ามไปเลยจะได้ไม่เกิดอันตรายขึ้นนั้นเอง

โรคนี้สามารถที่จะเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจมากๆด้วยก็จะดีอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการมือเท้าปากนั้นเราก็ควรที่จะต้องระวังในเด็กมากๆ ต้องล้างมือก่อนทานอาหารด้วย ล้างมือทุกครั้งหลังเล่นอะไรที่สกปรกและไม่หยิบของเข้าปากหากของนั้นสกปรกด้วย

เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆด้วยก็จะยิ่งดีเพราะถ้าหากเราได้รู้จักที่จะให้ความสนใจตรงส่วนนี้แล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากอีกด้วย เรื่องนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามผ่านไปเลยจึงจะยิ่งดีอย่างมากมายที่สุดดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้เด็กได้ทานอะไรที่สะอาดจะยิ่งดีอย่างมากที่สุดเลย

The post โรคมือเท้าปากมีอาการอย่างไร appeared first on GMP News.

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการที่เราเป็นโรคซึมเศร้านั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและอย่าละเลยหรือมองข้ามไปเลยจึงจะยิ่งดีเพราะว่าในตอนนี้นั้นมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้ากันมากมายด้วยและเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องให้ความสนใจและคำนึงถึงมากๆด้วยจึงจะดีอย่างที่สุด

และแน่นอนว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นก็ควรที่จะต้องมีการดูแลจิตใจให้ยิ่งมีสภาพที่ดีและมีความปกติที่สุดและที่สำคัญในเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของจิตใจให้ยิ่งดีขึ้นด้วยเพราะอย่างน้อยการที่เราได้มีจิตใจที่ดีขึ้นนั้นก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องเกิดความกังวลใดๆเลย

เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการที่เราเป็นซึมเศร้านั้นก็จะต้องหาอะไรที่จะช่วยทำให้เรายิ่งผ่อนคลายได้ทำกันอย่างมากมายด้วยและที่สำคัญในเรื่องของโรคซึมเศร้านั้นก็จะส่งผลที่จะช่วยทำให้เรายิ่งเกิดภาวะที่แย่ลงกว่าเดิมได้ ทั้งนี้เราก็ควรที่จะต้องยิ่งมีการปฏิบัติตัวที่ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะการทำแบบนี้จะยิ่งช่วยทำให้เรานั้นได้มีสภาวะจิตใจที่ดีมากขึ้นเลย

หลากหลายอย่างในตอนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจมากๆด้วยเพราะอย่างน้อยการที่เราได้รู้จักที่จะให้ความสนใจกับการดูแลคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วนั้นก็จะยิ่งส่งผลที่ดีไปตามๆกัน เราอาจจะหาเวลาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มีจิตใจที่ผ่อนคลายและมีความสุขได้ไม่ยากเลย

อย่างเช่นการอ่านหนังสือหรือการดูในสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกด้วยและต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการที่เป็นโรคซึมเศร้าและไปหาหมอจิตเวชเพื่อทำการรักษาต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าหมอจะช่วยปรับทัศนคติให้กับตัวเราเองได้คิดในมุมมองอีกแง่หนึ่งได้อย่างมากขึ้นด้วย

อย่างน้อยก็จะช่วยทำให้เรานั้นไม่ต้องเกิดความเครียดใดๆเลยเพราะว่าในเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อที่จะได้ไม่นำไปสู่ในเรื่องของความเดือดร้อนได้อีกด้วย เราจึงควรที่จะต้องยิ่งให้เรานั้นได้รู้จักที่จะใส่ใจและเรียนรู้ให้มากๆด้วยจึงจะยิ่งดี

ดังนั้นในเรื่องของโรคซึมเศร้านั้นก็จะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีหากเกิดเรื่องที่ทำให้เกิดการกระทบกระเทือนใจแล้วนั้นอาจจะต้องรีบพบแพทย์เลยจะได้ไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหนักนั้นเอง

The post คนที่เป็นโรคซึมเศร้าควรมีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ดีขึ้น appeared first on GMP News.

Akrikhin office in Moscow

Business center CITYDEL
105064, Moscow, Zemlyanoy Val str., 9, 12 floor

Tel.: +7 (495) 721-36-97
Fax: + 7 (495) 723-72-82
E-mail: info@akrikhin.ru

Akrikhin plant in Staraya Kupavna

142450, Moscow region, Staraya Kupavna,
Kirova str., 29

Tel.: + 7 (495) 702-95-06
Fax: +7 (495) 702-95-03
E-mail: info@akrikhin.ru

Скачать буклет

GT X.ONE